YA : Vem vaktar väktarna?

Ystads Allehanda har idag en artikel om varför antalet ingripanden från väktare fördubblats. I artikeln framförs att det inte handlar om någon ökande brottslighet, utan om att kommunerna i allt större utsträckning hyr in vaktbolag för att göra polisens jobb.

I artikeln kan man läsa:

  • “Går ej att säga att brottsligheten bland unga fördubblats”
  • “Skolelever upplever ingen ökning i utsatthet eller inblandning i brottslighet”
  • “Stöld och tillgripanden har minskat”
  • “Våldsbrott ligger på oförändrad nivå”
  • “Narkotikabrott ligger på en oförändrad nivå”
  • “Övrig brottslighet ligger på en oförändrad nivå”

Hur läser man statistiken? Vad tar man med? Vad utelämnar man?

Det här tar man med:

Det här ser bra ut och stödjer artikelns tes om att anledningen till att väktare ingriper oftare enbart handlar om att antalet väktare ökat.
Det känns bra och tryggt att det är väktarnas fel. I artikeln frågar man sig också om det är rimligt att människor med tre månaders utbildning ska göra det här jobbet?

Det är alltså väktarnas fel! Outbildade och övernitiska slår till mot de oskyldiga ungdomarna där ingen ökad brottslighet finns att skönja.

Vilken statistik tog man inte med?

Ja, bland annat att den “oförändrade” andelen elever i skolundersökningen som utsatts eller varit delaktiga i brottslighet ligger på den enorma siffran 50%.. och att det bara finns två mätpunkter: 2014 och 2017.

Hur står det till med kniv och vapen?

eller mord och dråp?

Vad som förvånar är att inte Ystads Allehanda/TT jublade över cykelstöldernas utveckling:

Att dom inte gick in på sexualbrott kan man ju förstå:

Och dessa siffror är för hela befolkningen. Går man in och tittar på ålderspannet 19-20, har var 20% eller var femte utsatts för sexuella övergrepp 2017. Väljer man bort killarna och fokuserar på tjejerna, är ökningen ännu mer dramatisk.

Men det är säkert väktarnas fel.