Greta och vargen

Vi måste kämpa för våran miljö.
Vem ska leva?
Vem ska dö?
Vem ska leda oss mot hägrande mål, är det du?
Greta sa “Javisst!”
Greta är autist.

Så fick jag rösträtt och valde parti
men det fanns inget med bra män’skor i.
Du har en plikt att välja mellan dåligt och sämst!
Åh, åh, åh! Demokrati är hemskt.

Nu har jag valt men ingen tar tag.
Regeringsviljan har visat sig svag.
Vår talman skönjer något i sin kaffesump.
Åh, åh, åh! Demokrati är slump.

Man ser på leken och korten man lagt.
Man vill ej styra som folket har sagt.
Det bästa vore en diktatur.
Åh, åh, åh! Demokrati är för djur.

Hope 4

The winter sky is filled with stars
The sky is burning cold four you
Creation just waste it’s light on you
Forever burning cold for you
I hope, yes I wish, that you’re burning too.

I hope you married Chris alright
I hope you had a bunch of sticks
I hope you find that missing mind of yours
The Katzenjammer kids are roaming free
Even her eludation alluded to me.