Frank

He washes his hands
He wipes with a towel with writing on it.
The bliunds are closed behind him.
He has blackened his lips (blood drinking)
He wears an apron (Free Masonry)
The apron is decorated with Santa (Satan)
He carvs into the meat
He cut’s up the turkey
as the monkey-man appears on the wall behind him.
As he moves away, a shadow shaped like a pyramid with no capstone
is visible.
He prepares the stuffing but never uses it to stuff the turkey.
It’s Thanksgiving?

Two black-an-white photos on the wall. One in black passepartout, one with a black frame.
A second window with closed blinds is visible.
Four knives in a stand behind him. One knife was used to carve the bird.
Five knives total.
Bottles: oil and vinegar?

He waves in front of the lilies then send something to do with Barcley Bank.

He drinks from a royal cup
(writing on the cup)
He wears black
There are white flowers (funeral) in the background
Are those lilies? = Lilith
“As the lilies on the ground”
He puts on his crypto-ring, or freternal ring while
doing a hand sign.

His final word: Miss me!
And then the Ellery Queen-music (?)

I don’t believe he is trying to get his job back. I guess he is trying to secure his money.

Går som en Tesla

..och som alla vet går det inget vidare för Elon Musk. Det har börjat viskas om att han bara hittar på.
Humorist-Nilsson – fördettingen i lustig-gänget Killingarna, ser pizzor rasa förbi med röda siffror. Floder av fanta sitter han och öser med ett litet brandgult öskar. Det är så mycket Netflix nu att man får sträcktitta till år 2300 om det ska gå.

Ravensburg Rapp

Mayer Daniel Rapp of Ravensburg
was walking about town.
Arriving at Marienplatz,
he took a knife-man down.

A roar was heard,
a blade was waved
and people screamed and fled.
Blood was flowing,
children cried
but the Mayer he calmly said:

Don’t bring your knife to town, son!
Leave your knife at home, son!
Don’t take your knife to town!

The law came on a bicycle
and honked a lawful horn.
Helpless people everywhere,
in awe, in chock, in mourn’.

A tourist, so courageous,
from Hessen he was sent,
was preaching to the choir
with Rapp, as hell was bent:

Don’t bring your knife to town, son!
Leave your knife at home, son!
Don’t take your knife to town!

The quick, brown fox and Danny Rapp
(the Mayer of Ravens town)
took charge when no-one else dared,
as he took a knife-man down.

This Rapp he walks on stilts,
the policeman came on bike,
the tourist came from Hessen
where a levy is a dyke.

Don’t bring your knife to town, son!
Leave your knife at home, son!
Don’t take your knife to town!

*) zum Stadt dein messer nich nehm, sohn?
dein messer zum stadt nimmt nich, sohn?
sohn, nimmt nicht zum stadt ihren messer?

German is a yoda-language. But they got the audio knowledge.

Nu försöker Palmqvist på SS allt möjligt..

Ja, det brinner ju i Oxie. Det har brunnit på massa ställen i Malmö. Det brann hundra bilar i somras i Malmö.
Men Palmblad har kommit på lösningen: EN FORSKARE!

Och vad ska forskaren säga om människor som bränner? Är dom friska? frågar Palmlöv? Nej, det är dom ju inte.

Titta på rubriken. Det är den rubrik som kommer att dyka upp i sökningar.
Om man tänker rubriker som memes.. OXIE=PSYKISKT SJUKA.
Röstar man fel får man Palmolive på sig.. då kommer han och ska “utreda” och sedan “mema”. Han är som trollkarlens lärling. Står där med vatten upp till sina skallrande knäskålar och undrar vad Blå Tåget menade med att “om kvastarna ska sopa bra, får man inte slarva med skaften”.

Sydsvenskan bistår

Vad gör Sydsvenskan här? Istället för att bara ange “ett vittne iakttog en pistol och ringde in en anmälan”, berättar Sydsvenskan exakt vem som anmälde och när.

Den misstänkte kan med hjälp av Sydsvenskan möjligtvis finna ut identiteten på anmälaren.

“Walla! Han med tändaren. Gula byxor. Knut i nacken.”

Så man kan verkligen undra vad fan Sydsvenskan sysslar med. Motarbetar varje tillfälle när medborgare vittnar, anmäler brott eller organiserar sig i grannsamverkan för att skydda sin egendom.

Såhär jobbar Sydsvenskan

varje dag, varje dag, varje dag…

Om du vill att folk ska ogilla salt lakrits och föredra söt, ska du inte skriva “Salt lakrits är godare än söt lakrits, så köp bara söt lakrits i fortsättningen!”

Människor ifrågasätter ofta sådana definitiva uttalanden. De börjar ställa frågor: “Hur vet han det”, “varför ska han bestämma vad jag gillar” osv. Det beror visserligen lite på avsändare, men om Sydsvenskan ska behålla illusionen att de sysslar med objektiv, granskande journalistik, måste allting läggas i munnen på andra. Direkt tyckande och värderande måste smygas in i ordval, undermeningar, associationer.

Vad du gör är att först formulera ett problem. Det finns inget problem med söt- eller salt lakrits. Men nu vill Sydsvenskan gynna en tillverkare och annonsör och dessutom sprida sina inarbetade vanföreställningar. Så problemformuleringen får lyda:

“outbildade äter alltmer saltlakrits”

Men du måste hänvisa till någon. Vem ska säga detta? Inte du.
Då är det ingen som vill lyssna.

Ett bra sätt är att hänvisa till “rön”, “forskning” eller “en rapport”.
Man kan lägga in värdeord som hjälper till att skapa negativ konnotation kring saltlakrits: “larmrapport”

Man kan ställa två grupper mot varandra.. en grupp med tydliga fördelar:

Ex: “I det välmående villasamhället kokar man sin egen sötlakrits.”

Nu har vi angett att övre medelklass som är “välmående” väljer söt lakrits. Vi har fått in “forskning” som avsändare och lagt in det negativa ordet “larm”.

Tänk om saltlakritsätarna gick på socialbidrag och snattade? Det skulle väl vara alldeles strålande.
Vi intervjuar en ICA-handlare nära en camping för hemlösa. Det är enkelt: hitta en ICA-butik hyfsat nära ett socialt problemområde; alla handlare har problem med snatteri, så att få ett pratminus kring ordet “snatteri” är inget probmlem. Vilka som snattar är ju självskrivet. Vi bakar in sceneriet i texten utan att direkt säga det.
Sedan frågar vi vad som stjäls. Säger han “allt möjligt” eller “bindor” eller något annat tråkigt, så fråga direkt om saltlakrits.
Ge honom inte möjlighet att själv välja. Gör ingen skillnad på söt och salt lakrits, utan få honom att tala om stulen lakrits som salt lakrits.
“Har det förekommit stöld av saltlakrits?”
“Jo, det har väl hänt. Men det är inte det vanliga…”
“Men det händer? Inte helt sällsynt”
“Ja, det har väl hänt..”
“Kanske ett par gånger!”
“Ja, säkert.”
“Var det i år?”
“Jo, det var det nog.”
“Inte så myckety förra året, då?”
“Nej, det är som jag säger: det hör inte till vanligheterna.”

Och där har vi det.
“ICA-handlare: en ökad stöld av saltlakrits – är inte normalt”

Så blomma till det med sceneri:
“Nära den campingplats där kommunens hemlösa på försörjningsstöd hänvisats, berättar ICA-handlare Ludwig Knebert om snatterier.
– Vi har sett en ökning av snatterier. Snattandet av saltlakrits har ökat sedan förra året. Det hör inte till det normala”

Så, alldeles korrekt citerad och vi får en bild av hur fattigt skitfolk vräker i sig stulen saltlakrits medan man i det närliggande och välmående villaområdet kokar sin egen sötlakrits.

Ska vi slänga in en gul inforuta som visar att människor på skuggsidan har sämre utbildning? Ska vi drämma till med högsskoleprovet? Folk ser ju det lite som en IQ-test.

Finns det ingen sådan data? Vi har ju ändå områdesdata från liknande problemområden. Vi lägger till fotnot i minsta typsnitt och nämner där att siffrorna inte gäller just campingen och människorna där.

Nu ska vi först skriva ren texten. Sedan ska vi krydda med positiva och negativa värdeord.
De negativa orden lägger vi i anslutning till “saltlakrits” och de positiva till “sötlakrits”.

Project Common Enemy

The project is rolling along fine. More and more people in Europe see Israel as an ally. And they sure are. Of the one-way kind: cul-de-sac.

The promoted madness is spreading from journalists and leftist groups into the judicial system, into science. The common citizen is more and more feeling isolated, alone and as the only sane person around.

This effect is wanted.
When Israel strike against the arabs, the citizens of Europe will take the streets and scream “Hurrah!”

We just need those final two nails in this coffin: the terror-attack of terror-attacks.. so sinister no one could shrug it off.

And we need to expose the “enemy within”.. the people who brought them into this mess. The ties they have to each-other. 

Twitter

Hans Mühler vid universitetet i Bonn [CCPA] gjorde, i forskarkretsar, smärre sensation då han 1991 presenterade studien ’att arbeta liggande’ [Arbeitslandschaft und Methodik], där siffrorna påvisade en markant minskad risk för traditionell arbetsskada.

Sedan 2008 har Mühler ägnat sig åt Twitter. Med hjälp av lingvister, antropologer, beteendevetare, historiker, litteraturvetare och psykologer har han, i en tvärvetenskaplig studie, undersökt fenomenet Twitter.

I tre delar presenteras tre skilda riktningar.

I ’Die Siebte Welle’ undersöks Twitter lingvistiskt och psyko-socialt.
”Twitter har fört arbetet med artificiell intelligens framåt med stormsteg”, menar Mühler. Samtidigt har vi en bild av påverkan och gruppsykologi via sociogram där vi nu kan sprida en åsikt till miljoner människor genom att välja en eller två avsändare.”

Den andra delen: ’Die Mauer’, jämför ”sekterism och twitterism”. Charles Manson och ’The Family’ ligger som fond och komparativt material när socialt hierarkiska strukturer och belöningssystem dissekeras. I delkapitlet ’Leben, als in Shadenfreude’ ställs begreppet skamkultur och kopplingen till journalistik och press i fokus.

I den avslutande ’Farblos Schwanger – alt angst’ pekas på amerikanska och japanska kulturella fenomen och hur dessa sammanvävs i 140 tecken.

”Två rader text var allt som behövdes för att hitta essensen i kommunikation när den är som sämst”, sammanfattar Mühler.

Det är en spännande läsning. En bild av en värld där fyrtioårskriser ageras ut i rollspel där ålder, kunskap, kön, utbildning, utseende och andra – tidigare så pregnanta – faktorer, ersätts med en skengraviditet. Hur omsorg spelas och värderas utan insats; hur manga och cosplay flyttats över från japansk kultur; hur Twitter blir det vattenglas vari stormar kan kreeras..

Dystopin anges aldrig, men ligger ständigt närvarande när ikonskapande, social rangordning, symbolmagi läggs ut som pusselbitar och bilden på kartongen.. den som bitarna kan skapa, ändras och ersätts.

I ett ögonblick är det Bowie, Berlin och ’Die Klicke aus den Mitte’. I nästa är det Jonestown och Franska Guyana. Petriplattor, bakteriekulturer, immunologi, svärmsamhällen.. ”allting på”, som man säger i Kebabkiosken.

Som en eftersmak finns siffrorna och graferna. Den verkliga medelåldern hos twitteranvändaren är 32 medan angiven ålder ger snittet 28.

De svenska twitteranvändare som följde länkar till testet ordförståelsedelen i högskoleprovet, fick ett resultat på 52%.. men angav i sina flöden 95%.

Var tredje svensk twitteranvändare anger i flervalsfråga att temperaturen under kalla kriget var ”extremt låg”.

Var femte svensk twitteranvändare associerar ostindiska kompaniet med SALT-avtalen.

”Om du ska läsa en bok i vinter, är det denna triologi”, säger Täppas Fogelberg.

Random notes..

..thinking as I type

People point to the old testament and they say: “This is the same story that was told thousands of years before. They just stole it.”

That’s one way to interpret it. One could also speculate: it happened before.. the same way. There is a repetition of events that keeps recycling.

Could that theory explain why we now see obviously manufactured events? Is this a way to hasten events? Trying to change events destined to occur?

We look at God in the old testament. What kind of God is it? It punishes people. It makes deals with the devil. It creates snakes in Eden. It tells Abraham to sacrifice his son Isaac. It plagues and tortures Job. And it goes on and on.

Enter the non-Jewish, new testament. Now God is silent mostly. His son Jesus is sent to earth in an attempt to be godlike in human form. The plan is for him to be a Scape-goat or a sacrificial lamb. Humans will after his death be without sin.

Isaac was, in the old testament, saved by the bell. An angel told Abraham to instead sacrifice a ram.

Where do we see the ram? Where is the rams’ horn resounding? Ramses. Hi-Ram Abiff.

One could speculate the ram symbolises a way out of human sacrifice.

So, is devil-worship actually a way to rid ourselves from the evil God that demand human blood? And the church that drink blood and eat flesh?

Obey me! The God says.

Or I will kill you! I will kill your family.

The cult described as satanic said: I am God. You are God. We are God.

Follow you heart and your calling. Do not follow dictates from a God that demand your family’s blood. Sacrifice not the human, but the ram!

And Isaac married Rebecca (i think) and they had Jacob.. or Israel. Izzy is in the eye of the beholder. As an eye is a well.

People in the old stories are not people. They are tribes, groups and kingdoms. They are areas of land. They are countries.