Perssons gård

På Perssons bank, är valvet tomt.
Det finns ingenting däri.
För den som är i skuld, är inte fri.

På Perssons gård, står båset tomt
och åkern full av Steen.
I väntan på EU-bidragen.