Project Common Enemy

The project is rolling along fine. More and more people in Europe see Israel as an ally. And they sure are. Of the one-way kind: cul-de-sac.

The promoted madness is spreading from journalists and leftist groups into the judicial system, into science. The common citizen is more and more feeling isolated, alone and as the only sane person around.

This effect is wanted.
When Israel strike against the arabs, the citizens of Europe will take the streets and scream “Hurrah!”

We just need those final two nails in this coffin: the terror-attack of terror-attacks.. so sinister no one could shrug it off.

And we need to expose the “enemy within”.. the people who brought them into this mess. The ties they have to each-other. 

Twitter

Hans Mühler vid universitetet i Bonn [CCPA] gjorde, i forskarkretsar, smärre sensation då han 1991 presenterade studien ’att arbeta liggande’ [Arbeitslandschaft und Methodik], där siffrorna påvisade en markant minskad risk för traditionell arbetsskada.

Sedan 2008 har Mühler ägnat sig åt Twitter. Med hjälp av lingvister, antropologer, beteendevetare, historiker, litteraturvetare och psykologer har han, i en tvärvetenskaplig studie, undersökt fenomenet Twitter.

I tre delar presenteras tre skilda riktningar.

I ’Die Siebte Welle’ undersöks Twitter lingvistiskt och psyko-socialt.
”Twitter har fört arbetet med artificiell intelligens framåt med stormsteg”, menar Mühler. Samtidigt har vi en bild av påverkan och gruppsykologi via sociogram där vi nu kan sprida en åsikt till miljoner människor genom att välja en eller två avsändare.”

Den andra delen: ’Die Mauer’, jämför ”sekterism och twitterism”. Charles Manson och ’The Family’ ligger som fond och komparativt material när socialt hierarkiska strukturer och belöningssystem dissekeras. I delkapitlet ’Leben, als in Shadenfreude’ ställs begreppet skamkultur och kopplingen till journalistik och press i fokus.

I den avslutande ’Farblos Schwanger – alt angst’ pekas på amerikanska och japanska kulturella fenomen och hur dessa sammanvävs i 140 tecken.

”Två rader text var allt som behövdes för att hitta essensen i kommunikation när den är som sämst”, sammanfattar Mühler.

Det är en spännande läsning. En bild av en värld där fyrtioårskriser ageras ut i rollspel där ålder, kunskap, kön, utbildning, utseende och andra – tidigare så pregnanta – faktorer, ersätts med en skengraviditet. Hur omsorg spelas och värderas utan insats; hur manga och cosplay flyttats över från japansk kultur; hur Twitter blir det vattenglas vari stormar kan kreeras..

Dystopin anges aldrig, men ligger ständigt närvarande när ikonskapande, social rangordning, symbolmagi läggs ut som pusselbitar och bilden på kartongen.. den som bitarna kan skapa, ändras och ersätts.

I ett ögonblick är det Bowie, Berlin och ’Die Klicke aus den Mitte’. I nästa är det Jonestown och Franska Guyana. Petriplattor, bakteriekulturer, immunologi, svärmsamhällen.. ”allting på”, som man säger i Kebabkiosken.

Som en eftersmak finns siffrorna och graferna. Den verkliga medelåldern hos twitteranvändaren är 32 medan angiven ålder ger snittet 28.

De svenska twitteranvändare som följde länkar till testet ordförståelsedelen i högskoleprovet, fick ett resultat på 52%.. men angav i sina flöden 95%.

Var tredje svensk twitteranvändare anger i flervalsfråga att temperaturen under kalla kriget var ”extremt låg”.

Var femte svensk twitteranvändare associerar ostindiska kompaniet med SALT-avtalen.

”Om du ska läsa en bok i vinter, är det denna triologi”, säger Täppas Fogelberg.

Old stuff

See RubenRemus for more. This piece was inspired by Jimmy Page and the work he did on “Amused to death”.

A home for you

Wouldn’t it be nice. A home for you. Somewhere to go. A place to call your own. Where everybody knows your name.
This will not happen.

Groups will drag you in. You will think of them as your family. And they will betray you.

I know how it sounds. Like I want to keep a tight lid on hope. It’s not that. Hope is fine.. but mostly misdirected.

Hope is for you. You are an ant climbing inside a slippery bucket. You will never know. All your hope is in vain. Because you hope for the wrong things. Because you are blinded.

Three people on a desert island. No hope to ever be saved. A lamp, with a genie. Three wishes.
P1: I wish I was home again.
P2: I wish a was a porn-star fucking all the greatest.

P3: Oh.. it’s so lonely here. I wish they’d come back.

If you can not see: be careful what you wish for.

And they welcome you. They make you feel warm, wanted and OK.
For once in your life.. you are OK.
How much are you willing to pay to be OK?
That will be a question. The question will come. It will come soon.

Who are you ready to offer.. to be OK. This will be demanded. You will be giving names.

Or you can: shut the fuck up!
You can start working!

The waste

Things in writing I have not yet found use for:

“Time is a criminal.
A border is a line.
The subject is perceivable
in any given time.”

Don Camillo painted his
landlord, Al Fresco.
He was a man of many tunes.
He got his groceries from Tesco.

The cheese is full of holes and the trees are full of leaves.
By forcing perspective: we’re all liars and thieves.

We’re on a road to nowhere,
that cat and the mice.
They’re crying at the fun-fare,
by the sea and in the skies.

Now, Nike is a shoe
and Hitler was a jew.
Jesus was from Nazareth,
a pan and a skew.

The mist defied the gravity
of cases full of thieves.

The stage is full of actors, who take apart the roles.
The shoes are fit with souls, and the souls are full of holes.

Creation – taking part

What has been done to creation?
You can create THIS but not THAT. If you create THIS, you will get views, likes and grants. But if you create THAT..

Are you working for views, likes and grants. Then I view you as poison; I like you as the plague and I will grant you a kick in your ass.

As soon as your creation is benefiting you in any way.. you must leave it.

“Oh, look! They dragged this old clown up on stage. He’s gonna do one of his famous tricks. He will pretend to sneeze and then his leg comes off. It’s so funny! I’ve seen it millions of times.”

You don’t conform. You don’t sell out. Creation is not sold.
If you SELL it.. i can SMELL it.

Late summers day

What a wonderful day!
The sun is shining – the crickets chirp.
All the things we can do!
Together, through this perfect day.

But you say: you are stressed-out:
this is your only free day.
So, you focus on the things
you don’t have the energy to do.

You find me just annoying.
You find faults and call ’em true.

That’s us.. on this perfect late summers day.

What a wonderful day!
The apples ripe  and the sunflowers bloom.
There’s walnuts in the trees.
And the shed I built is full of fire-wood.

You sigh and call the apples
a chore too hard to do.
Soon the autumn’s here for real.
And the wind and rain to boot.

It’s my fault, you are tired.
My joy’s too much to handle.

That’s us.. on this perfect late summers day.

Spick and spec

This world is full of people,
my granny used to say.
“You can not know them all
and it is easier that way”.

“They’re joined in constellations
all across the velvet black.
Fixed and in a motion.
They leave and they come back”.

The spiders and the weavers;
the spies and the deceivers;
the owls and the achievers;
the hunters and retrievers.
The spic and spec and multitudes..
and jews.

Some people think they’re chosen
(as if you could chose a plague)
They want to give God biaz
preferring pretzel to a bagel.

They have this holy book,
they wrote themselves. Hurrah!
They say: “Look what God has told us!
It’s the word, it is the law.”

The spiders and the weavers…