Lundell & Läckberg

  • Lundell kritiserade kvaliteten på Läckbergs skriftställning.
  • Läckberg gav ett honorar till Kivik Art Center och “Himlatrappan” som Ulf Lundell uttryckt sin avsky inför.
  • Lundell skänkte pengar till en fond för unga gossar som utnyttjats sexuellt.
  • Läckberg slet ner en svärdfisk från väggen på en pizzeria i Borås.
  • Lundell påminde om en grekisk adelsdam som lät sig lägras av hela sin armé.
  • Läckberg påminde Lundell om att hans första fru suttit på psyk och är död.
  • Lundell drog igång en motorsåg.
  • Läckberg drog igång ett twitterdrev.

Bättre: Camilla Läckberg sponsrade ett nytt, översta trappsteg på himlatrappan med 250 000 kronor. Hela bedrägeriet med Kivik Artcenter skulle falla samman. Lundell skulle kunna hävda att eftersom “konstverket” är under byggnation och föränderligt, är det inte vad KAC påstår. Alla skulle bli nöjda.