kritan

Lars Dekan – vår tatuerar-taliban.
Han är med nål och bläck hela bygdens skräck.
Han omger sig med aura av bad-boy-rock-n-roll,
men när det kom till kritan, spela’ inte det nå’n roll.