DANSAR MED GRISEN: Förnekar knorren!

En fråga man borde ställa sig oftare: är varför?
Om nu socialdemokratin ser fascisterna marschera – varför ställer dom lagstiftning i ordning som faschister skulle älska att komma i fråga att styra över?

Om Moderater nu är så väsensskilda från Socialdemokrater och har haft makten i åtta år: varför har man värnat Socialdemokraternas kassakor?
Vad har Moderaterna för intresse av tvåtusen föreningar som predikar “ned med Moderaterna”? Vad har Moderaterna för glädje av det Socialdemokratiska lotteriet; det Socialdemokratiska utbildningsväsendet; Socialdemokratisk press?

De s.k Moderaterna har makten i åtta år och fortsätter föda dessa hydror.

Och nu ska “folket välja”. Vad? Ett nytt parti! Vad heter dom då?
SD! = SocialDemokraterna!!

Sluta rösta! Börja slåss!!