Twitter

Hans Mühler vid universitetet i Bonn [CCPA] gjorde, i forskarkretsar, smärre sensation då han 1991 presenterade studien ’att arbeta liggande’ [Arbeitslandschaft und Methodik], där siffrorna påvisade en markant minskad risk för traditionell arbetsskada.

Sedan 2008 har Mühler ägnat sig åt Twitter. Med hjälp av lingvister, antropologer, beteendevetare, historiker, litteraturvetare och psykologer har han, i en tvärvetenskaplig studie, undersökt fenomenet Twitter.

I tre delar presenteras tre skilda riktningar.

I ’Die Siebte Welle’ undersöks Twitter lingvistiskt och psyko-socialt.
”Twitter har fört arbetet med artificiell intelligens framåt med stormsteg”, menar Mühler. Samtidigt har vi en bild av påverkan och gruppsykologi via sociogram där vi nu kan sprida en åsikt till miljoner människor genom att välja en eller två avsändare.”

Den andra delen: ’Die Mauer’, jämför ”sekterism och twitterism”. Charles Manson och ’The Family’ ligger som fond och komparativt material när socialt hierarkiska strukturer och belöningssystem dissekeras. I delkapitlet ’Leben, als in Shadenfreude’ ställs begreppet skamkultur och kopplingen till journalistik och press i fokus.

I den avslutande ’Farblos Schwanger – alt angst’ pekas på amerikanska och japanska kulturella fenomen och hur dessa sammanvävs i 140 tecken.

”Två rader text var allt som behövdes för att hitta essensen i kommunikation när den är som sämst”, sammanfattar Mühler.

Det är en spännande läsning. En bild av en värld där fyrtioårskriser ageras ut i rollspel där ålder, kunskap, kön, utbildning, utseende och andra – tidigare så pregnanta – faktorer, ersätts med en skengraviditet. Hur omsorg spelas och värderas utan insats; hur manga och cosplay flyttats över från japansk kultur; hur Twitter blir det vattenglas vari stormar kan kreeras..

Dystopin anges aldrig, men ligger ständigt närvarande när ikonskapande, social rangordning, symbolmagi läggs ut som pusselbitar och bilden på kartongen.. den som bitarna kan skapa, ändras och ersätts.

I ett ögonblick är det Bowie, Berlin och ’Die Klicke aus den Mitte’. I nästa är det Jonestown och Franska Guyana. Petriplattor, bakteriekulturer, immunologi, svärmsamhällen.. ”allting på”, som man säger i Kebabkiosken.

Som en eftersmak finns siffrorna och graferna. Den verkliga medelåldern hos twitteranvändaren är 32 medan angiven ålder ger snittet 28.

De svenska twitteranvändare som följde länkar till testet ordförståelsedelen i högskoleprovet, fick ett resultat på 52%.. men angav i sina flöden 95%.

Var tredje svensk twitteranvändare anger i flervalsfråga att temperaturen under kalla kriget var ”extremt låg”.

Var femte svensk twitteranvändare associerar ostindiska kompaniet med SALT-avtalen.

”Om du ska läsa en bok i vinter, är det denna triologi”, säger Täppas Fogelberg.

A home for you

Wouldn’t it be nice. A home for you. Somewhere to go. A place to call your own. Where everybody knows your name.
This will not happen.

Groups will drag you in. You will think of them as your family. And they will betray you.

I know how it sounds. Like I want to keep a tight lid on hope. It’s not that. Hope is fine.. but mostly misdirected.

Hope is for you. You are an ant climbing inside a slippery bucket. You will never know. All your hope is in vain. Because you hope for the wrong things. Because you are blinded.

Three people on a desert island. No hope to ever be saved. A lamp, with a genie. Three wishes.
P1: I wish I was home again.
P2: I wish a was a porn-star fucking all the greatest.

P3: Oh.. it’s so lonely here. I wish they’d come back.

If you can not see: be careful what you wish for.

And they welcome you. They make you feel warm, wanted and OK.
For once in your life.. you are OK.
How much are you willing to pay to be OK?
That will be a question. The question will come. It will come soon.

Who are you ready to offer.. to be OK. This will be demanded. You will be giving names.

Or you can: shut the fuck up!
You can start working!

Creation – taking part

What has been done to creation?
You can create THIS but not THAT. If you create THIS, you will get views, likes and grants. But if you create THAT..

Are you working for views, likes and grants. Then I view you as poison; I like you as the plague and I will grant you a kick in your ass.

As soon as your creation is benefiting you in any way.. you must leave it.

“Oh, look! They dragged this old clown up on stage. He’s gonna do one of his famous tricks. He will pretend to sneeze and then his leg comes off. It’s so funny! I’ve seen it millions of times.”

You don’t conform. You don’t sell out. Creation is not sold.
If you SELL it.. i can SMELL it.

How to create #2 – the intention

If you loose your intention, there is nothing left. What is a creation without its intention. It’s nothing. Beware of this.
The intention is the burning-point of your focus.. if you are a magnifying-glass. And you are.

It’s hard work, but it doesn’t have to be. It can just be.
For it to just be, you’ll need to die.

I’m sorry. That’s what it takes. No way around it. I know it sounds hard and almost impossible. But you can do it.
Again.. beware. Because you will be sold a ticket.. an easy way out.
This can not be done the easy way. Because you must be convinced this would kill you. And at stage, you’d have to accept your death and cast of your shield.

Life will do this to you. At some point.
You can hasten it. It would mean: cast away everything that binds you to this existence. Cast away your pride; your vanity.. see the ugly face that is yours and say “i own this face”.
And then it will be over. Can you love again? Can you care again? Do you dare again?