Lundell & Läckberg

 • Lundell kritiserade kvaliteten på Läckbergs skriftställning.
 • Läckberg gav ett honorar till Kivik Art Center och “Himlatrappan” som Ulf Lundell uttryckt sin avsky inför.
 • Lundell skänkte pengar till en fond för unga gossar som utnyttjats sexuellt.
 • Läckberg slet ner en svärdfisk från väggen på en pizzeria i Borås.
 • Lundell påminde om en grekisk adelsdam som lät sig lägras av hela sin armé.
 • Läckberg påminde Lundell om att hans första fru suttit på psyk och är död.
 • Lundell drog igång en motorsåg.
 • Läckberg drog igång ett twitterdrev.

Bättre: Camilla Läckberg sponsrade ett nytt, översta trappsteg på himlatrappan med 250 000 kronor. Hela bedrägeriet med Kivik Artcenter skulle falla samman. Lundell skulle kunna hävda att eftersom “konstverket” är under byggnation och föränderligt, är det inte vad KAC påstår. Alla skulle bli nöjda.

The weakness

“And now you SEE!”, he says. So silly. Everyone can spot it. He has a weakness. He needs to be right in the eyes of others.
Another one shoots glances over his shades. He hints on greatness past that belongs to him. He says: “And now EVERYBODY SEE!”.

No one sees a thing. They see you acting ape.
Grown men living with mama and papa. Making Utube on the potty. Oh!
What will he be when he grows up? Destined for greatness!

Zwishen di Berg

Sherlock Holmes

I love Sherlock Holmes. There! It’s said.
I know him. I know there are four novels and 52 short-stories without consulting Internet (which would tell me there are 54 short-stories and a fifth novella).

I do not care. I care about Sherlock. So many have tried to imitate the style. The ones I found and found OK are: John Dickson Carr & Adrian Conan Doyle .

The ones I do not like are too many.

So why is Brett the best moving Holmes we have?
The series is true to the word. No inventions or insertions. Still, Brett injects something into Sherlock not there before.

It’s like Jeeves and Wooster. Still waiting for the script; the actors and the time and love that needs investing. We have the two friends who tried it out. Not so good.

We also wait for a good Ignatius Reilly; someone to grasp August Strindbergs greatness; a portrait of Hamsun’s figure from Hunger; an end to the morons Auster, Ecco and Rushdie.

Stop talking about the Beat-poets! It’s enough!!
If I would kill for a tale.. it would be for Sherlock Holmes.

[I might add to this. I might certainly remove it.]

+adding: Steph King will soooon publish his remake of “The invisible man” by H.G. Wells (a great little book I love to read and re-read).

+When will a not stupid Poirot appear? The moustache-shitting, hair-net imbecile, short, fat little bastard we are presented with is not good enough.
We need a Poirot who makes “Final Curtain” count!

+And fucking ADD the info from Kafkas diary and letters into the story! You know an author is EVERYTHING.. not the selected words you bone-pickers choose.

Can shoe-burger play a C-chord with a 6:th, a major 7 and 11? On cam. Well, let’s leave that to the estate.

about me: I hate making transitions; I hate refining and idea when it’s already there; I never do things I hate.

Bag

“As the manufactured polarisation spread and the different factions, paid by the same puppeteer and cheered on by politicians and media, is hard-trolling reality social unrest will reach new levels. Police will not be allowed to handle the situation and all media will simultaneously demand a European para-military police peace-force. This will be a great success to begin with.”
[songs from my ass]

https://gab.com/marwal

Oh, I forgot to say: Nothing bad is ever going to happen to you. This world is super-safe that way.

Book of the weak

DAISY-CHAINS OF VOID

An army of sorts. It’s very old. Most people have no idea they are in.
Some suspect they might be. It’s almost impossible to talk about.
It’s very rubber-hose-safe, because no-one knows anything.
You are selected; tried out and then your in. There are spotters; spies; order-givers of different magnitude. The world is not what you think.
PR never worked on the masses the way they say. The masses was not the target. The co-creators can be manipulated. Not so much now. Defences are under installation.

Good read for anyone, but the Chaffs.

Medias festliga “smällare”

När media rapporterar om små busiga killar som kastat en rackarns liten påsksmällis på konstapel Björk, är det ofta Cobra 8 med 100 grams krutladdning det handlar om. Smäller en sådan på ena sidan gatan går fönstren på de två första våningarna på andra sidan gatan sönder av tryckvågen.

Hörseln kan skadas permanent om denna exploderar i närheten. Det är sådana medias kelgrisar slänger in i köpcentrum där dom förts ut av väktare och på restauranger som inte betalar veckopengen.

Det här är ingen leksak. Det är en mindre handgranat.

YA : Vem vaktar väktarna?

Ystads Allehanda har idag en artikel om varför antalet ingripanden från väktare fördubblats. I artikeln framförs att det inte handlar om någon ökande brottslighet, utan om att kommunerna i allt större utsträckning hyr in vaktbolag för att göra polisens jobb.

I artikeln kan man läsa:

 • “Går ej att säga att brottsligheten bland unga fördubblats”
 • “Skolelever upplever ingen ökning i utsatthet eller inblandning i brottslighet”
 • “Stöld och tillgripanden har minskat”
 • “Våldsbrott ligger på oförändrad nivå”
 • “Narkotikabrott ligger på en oförändrad nivå”
 • “Övrig brottslighet ligger på en oförändrad nivå”

Hur läser man statistiken? Vad tar man med? Vad utelämnar man?

Det här tar man med:

Det här ser bra ut och stödjer artikelns tes om att anledningen till att väktare ingriper oftare enbart handlar om att antalet väktare ökat.
Det känns bra och tryggt att det är väktarnas fel. I artikeln frågar man sig också om det är rimligt att människor med tre månaders utbildning ska göra det här jobbet?

Det är alltså väktarnas fel! Outbildade och övernitiska slår till mot de oskyldiga ungdomarna där ingen ökad brottslighet finns att skönja.

Vilken statistik tog man inte med?

Ja, bland annat att den “oförändrade” andelen elever i skolundersökningen som utsatts eller varit delaktiga i brottslighet ligger på den enorma siffran 50%.. och att det bara finns två mätpunkter: 2014 och 2017.

Hur står det till med kniv och vapen?

eller mord och dråp?

Vad som förvånar är att inte Ystads Allehanda/TT jublade över cykelstöldernas utveckling:

Att dom inte gick in på sexualbrott kan man ju förstå:

Och dessa siffror är för hela befolkningen. Går man in och tittar på ålderspannet 19-20, har var 20% eller var femte utsatts för sexuella övergrepp 2017. Väljer man bort killarna och fokuserar på tjejerna, är ökningen ännu mer dramatisk.

Men det är säkert väktarnas fel.

What the fuck is prayer?

Doing. Saying. Wishing. Hoping. Praying.
What is a prayer? What is an action?

What is hope?

You can only hope for things that is already at place in the reality you find yourself.
Other things you would not know.
That makes a prayer rather silly.

Listen! You are in a can with a square and a circle. How could you know the triangle? How could you understand the ellipse? Or the rectangle?

You have the floor; the roof and the sides. You have the things inside as you understand them. You have yourself and your limitations.

So what do you wish for?

There is a story about a swede; a dane and a norse stuck on a remote island. They find a lamp with a genie. They are granted one wish each.
The dane wishes himself home again. The swede wishes the same.
The norse guy looks around.. sighs and says: “It’s so lonely here. I wish the others where back.”

Another tale is about the fisherman and his wife. You’ve all heard it. It ends with the fisherman (or was it the wife) having a sausage for nose.

How could you wish (or pray) for more than you understand is possible?

The answer is: within yourself.

You could be called Al, Bobby, Zimmie or Adolf “Fuckin’” Hitler. Wrapped inside this story-book of only good and bad, you lack normality. You lack yourself. Because you are not Mahamtma Ghandi or Mother Theresa. You are not Jesus or some Nepalese munk.
You are not the Zodiak killer. You are not the moth-man; the serpent; the slender man or the task-force.

You are you. And you contain multitudes.

I would like to get into actions, but it would take text-space.. as actions cut through everything.

The worlds most unwilling guitar solo.

Itchyck och Oraklet

”Att tävla är att vanhelga sitt tempel”, skrävlade Persemone när hon tvåhundra år före nollpunkten satte det sista oraklet på plats (en annan plats).
Oraklet menade att det fanns ett visst öde som låg öppet och tillgängligt om bara rätt mängd silver och guld lades i rätt händer. Dessa händer tillhörde en annan klient. Och genom att sammanföra dessa två individers olika önskan, skapade Oraklet ett ackord av två toner. Tersen stod hon själv för. Dur eller moll. Det berodde på hur väl hon avlönats.

Persemone såg att Oraklet utnyttjades för att skapa öden som flätades samman till en handling, en berättelse, ett skeende som för folket beskrevs som oundviklig utveckling och i gudarnas händer.
Hon var också den som lade snaran om Oraklets hals när hon sände Itchyck uppför berget och in i grottan. Oraklet lämnade sina inre, väl upplysta och gemytliga kammare och anträdde scenen i skumt ljus, rök och dofter. Hennes ansikte målat i kol och blod. Håret insmetat med ister.

Röken drogs utåt mot grottans mynning. Besökaren insveptes och inandades röken och de mixturer av belladonna och spikklubba som låg i eldfatet.

Besökaren upplevde seansen som overklig och flytande. Besökaren blev mycket mottaglig för Oraklets instruktioner, varningar, råd och antydningar.

Itchyck fanns inte. Itchyck var en kreation. Persemone hade under sex månaders tid skapat personen och alla de rykten som florerade kring personen. Persemone hade sökt flera orakelsvar angående Itchycks affärer; lierade och fiender. Dessa hade sänts iväg i olika skepnader: som kejsarens bihustru; senatorns fria slav och kulturella rådgivare; som en illa utklädd bror till kejsaren.

Så vem var Itchyck? Inte kunde det vara kejsaren själv? Han var ju på Korsika! Han var ju tämligen fet! Han haltade inte. Han talade ju säreget vackert, inte som den här uppkomlingen från annat land.